Η ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΣΣΑ

Η ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΣΣΑ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Ο ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΤΑΦΟΣ

Ο ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΤΑΦΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΘΑΝΑΤῼ ΘΑΝΑΤΟΝ ΠΑΤΗΣΑΣ

Η ΝΕΑ ΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://holyland2.blogspot.com

ΜΕ ΤΗ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:


http://holyland2.blogspot.com

Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2010


 ΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΩΝ. ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ, ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΟΥ ΑΓΙΩΝ ΤΟΠΩΝ.

Γενικές πληροφορίες των Αγίων Προσκυνημάτων


1. Πανίερος Ναός Αναστάσεως.

       Παρασκευοφύλαξ: ο Αρχιμανδρίτης Ισίδωρος.Εφημέριοι: οι Ιερομόναχοι Κάλλιστος καί Ματθαίος.Διάκονος ΘαδδαίοςΠρωτοψάλτης: ο Αρχιμανδρίτης Αριστόβουλος Λαμπαδάριος: ο Αρχιμανδρίτης Αλέξιος.Διακονηταί: οι Μοναχοί Παντελεήμων, Νικόλαος, Σαμουήλ και  Δημήτριος. Κλειδούχος τού Πανιέρου Ναού τής Αναστάσεως: ο Μοναχός Νικόλαος.
Διεύθυνσις: Church of the Holy Sepulchre, P.O. Box 14367, Jerusalem. Τηλ. 02/628 4202


2. Αγία Βηθλεέμ.

       Πατριαρχικός Επίτροπος: ο Αρχιεπίσκοπος Ιορδάνου κ. Θεοφύλακτος.Σκευοφύλαξ: ο Αρχιμανδρίτης Αρτέμιος, Εφημέριοι: ο Αρχιμανδρίτης Επιφάνιος, οι Οικονόμοι π. Γεώργιος Μπάντακ, π. Σπυρίδων Σαμμούρ, καί π. Τζίρι ες Μαρζούκα. Διάκονος Διακονητής: ο Μοναχός Βησσαρί ων. Ψάλτης: ο Δόκιμος Λίβιος. Διεύθυνσις: Greek Orthodox Convent, P.O. Box 52, Bethlehem. Τηλ. 02/274-2440.

3. Αγία Γεθσημανή.

       Ηγούμενος: ο Αρχιμανδρίτης Φιλούμενος. Εφημέριοι: οι Αρχιμανδρίται Νεκτάριος και Πορφύριος. Διακονηταί: οι Μο ναχοί Πέτρος, Πρόχορος καί Ανατόλιος.

4. Κεντρικόν Μοναστήριον Αγίων Κωνσταντίνου καί Ελένης, ένθα η Έδρα τής Αγιοταφιτικής Αδελφότητος.

       Τυπικάρης: ο Μοναχός Σεραφείμ. Εφημέριοι: Ιερείς 4. Διάκονοι 2.Πρωτοψάλτης: ο Αρχιμανδρίτης Ευσέβιος. Λαμπαδάριος: ο Αρχιμανδρίτης Αλέξιος.

5. Ι. Μονή Μικράς Γαλιλαίας επί τού Όρους τών Ελαιών

       Ιερός Ναός τών Γαλιλαίων Ανδρών, ένθα ο Πατριαρχι κός οίκος.Επιστάτης: ο Αρχιμανδρίτης Άνθιμος. Τηλ. 02/628 7956
ΙΕΡΑΙ ΜΟΝΑΙ

1. Ιερά Λαύρα τού Οσίου καί Θεοφόρου Πατρός ημών Σάββα τού Ηγιασμένου.

       Ηγούμενος: Η Α. Θ. Μακαριότης ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος. Πνευματικός: ο Αρχιμανδρίτης Ευδόκιμος. Οικονόμος: ο Μοναχός Χερουβίμ. Μοναχοί 13. Ταχ. Διεύθυνσις: Holy Laura of St. Savvas, P.O. Box 19824, Jerusalem. Τηλ. 02/276 2915.

2. Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου τού Χοζεβίτου.

       Επιστάτης: ο Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος. Τηλ. 0505/348892 (κιν.)
Μοναχοί και Δόκιμοι 4. Ταχ. Διεύθυνσις:  Greek Orthodox Convent, P. O. Box 1460, Jerusalem 91013.

3. Ιερά Μονή Σαρανταρίου Όρους.
       Ηγούμενος: ο Αρχιμανδρίτης Γεράσιμος. Τηλ. 02/232 2827
ΤαχΔιεύθυνσιςGreek Orthodox Convent, P. O. Box 21, Jericho.

4. Ιερά Μονή Μάρθας καί Μαρίας εν Βηθανία.
       Ηγουμένη: η Μοναχή Ευπραξία. Μοναχαί 10.
ΤαχΔιεύθυνσιςGreek Orthodox Convent, P.O. Box 19121, Jerusalem. Τηλ. 02/279 9708ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΗΓΟΥΜΕΝΕΙΑ

1. Ιερά Μονή τού Αββά Γερασίμου τού Ιορδανίτου.
       Ηγούμενος : ο Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος, Μοναχοί 3, Δόκιμοι 4. Tηλ. 0505/348892 (κινητόν).
Greek Orthodox Convent, P.O. Box 35, Jericho. Τηλ. 02/994 3038

2. Ιερά Μονή Αββά Θεοδοσίου τού Κοινοβιάρχου.

       Ηγούμενος: ο Αρχιμανδρίτης Ιερόθεος. Τηλ. 02/276 1223 καί 0505/282447 (κινητόν). Greek Orthodox Convent, P.O. Box 183, Bethlehem.

3. Ιερά Μονή Βαϊοφόρου Βηθφαγής.

       Ηγούμενος: ο Αρχιμανδρίτης Ιννοκέντιος . Greek Orthodox Monastery of Bethfage, P.O. Box 20697, Jerusalem. Τηλ. 0547/695387

4. Ιερά Μονή Θαβωρίου Όρους.

       Ηγούμενος: ο Αρχιμανδρίτης Ιλαρίων, 0522/413348, Μονα χαί 6
Greek Orthodox Convent, P.O. Box 184, Nazareth. Tηλ. 04/662 0262 καί φάξ: 04/673 2297.
5. Ιερά Μονή Προφήτου Ελισσαίου Ιεριχούντος.
Ηγούμενος: ο Αρχιμανδρίτης Ανδρέας. Greek Orthodox ConventP.OBox89, Jericho. Τηλ. 02/232 2433. επίσης 0544/629066 και 0522/379419 (κιν.). Fax: 02/2320549.

6. Ιερά Μονή Κανά τής Γαλιλαίας.

       Ηγούμενος: ο Αρχιμανδρίτης Δοσίθεος. Tηλ. 0544/288679 (κιν.) Greek Orthodox Convent, Kfar Cana. Τηλ. 04/651 7111.

7. Ιερά Μονή Αγίων Αποστόλων εν Καπερναούμ.
       Επιστάτης: ο Μοναχός Ειρήναρχος. Τηλ. 0528/858 421 (κιν.)
Greek Orthodox Convent, P.O. Box 385, Tiberias,Τηλ. 04/672 2282 καί φάξ: 04/679 1535

8. Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου εν Λύδδη.
       Ηγούμενος: ο Ιερομόναχος Σωφρόνιος. Τηλ. καί fax: 08/922 2023.Greek Orthodox Convent, P.O. Box 230, Lod.

9. Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Πετζαλά.

       Ηγούμενος: ο Αρχιμανδρίτης Σέργιος. Τηλ. 02/274 3233.
10.  Εν Μπετζάλλα, Ι. Ναοί: Γενεθλίου τής Θεοτόκου, Αγίου Νικολάου καί Αρχαγγέλου Μιχαήλ.
       

       Ηγούμενος: 
ο Αρχιμανδρίτης Νάρκισσος. Τηλ.  0522/509715. Εφημέριοι:Οι Οικονόμοι π. Νικόλαος Σαμαάν. Τηλ. (02/276 5417) καί π. Γεώργιος Σαχουάν (τηλ. 02/275 1482) και ο Ιερεύς π. Παύλος ελ Άλαμ. Τηλ. 02/276 4708.
Νεολαία Αγίου Νικολάου. Υπεύθ. ο π. Γεώργιος Σαχουάν
Πνευματικόν Κέντρον: Πρόεδρος κ. Χάδερ Σάτλε, 02/275 1243
Γηροκομείον: Υπεύθ.: Δρ. Σάμι Αμπου Ντάϊε τηλ. 02/274 0893

11. Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού.

       Ηγούμενος: ο Αρχιμανδρίτης Παρθένιος. Τηλ. 0544/988 542. Μοναχός 1. Greek Orthodox Convent, P.O. Box 312, Jerusalem 91002. Τηλ. 02/676 0966

12. Εν Ραμάλλα, Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος. Τηλ. καί fax: 02/296 4684

       Ηγούμενος: ο Αρχιμανδρίτης Γαλακτίων. Τηλ. 0599/805586, Εφημέριοι:οι Οικονόμοι π. Γιακούμπ Χούρη καί π. Εμμανουήλ Αουάντ. Greek Orthodox Convent, P.O. Box 307, Ramallah.

13. Εν Ρέμλη, Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου.

       Ηγούμενος: ο Αρχιμανδρίτης Νήφων. Τηλ. καί fax: 08/922 1174. Greek Orthodox Convent, 2 Mazaryk Street, Ramla.

14. Εν Τιβεριάδι, Ιερός Ναός τών Δώδεκα Αποστόλων.

       Ηγούμενος: ο Αρχιμ. Τιμόθεος. Τηλ. 04/672 0042
Greek Orthodox Convent, Sea Shore, P.O. Box 464, Tiberias

15. Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου εν Ορεινή.

       Επιστάτης: ο Μοναχός Χαρίτων. Tηλ. 02/643 6297 και 0544/865063.

16. Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου εν Ιορδάνη.

       Επιστάτης: ο Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος.
Greek Orthodox Convent, P.O. Box 35, Jericho. Τηλ. 02/994 3038

17. Ιερά Μονή Φρέατος τού Ιακώβ εν Σαμαρεία.

       Ηγούμενος: ο Αρχιμανδρίτης Ιουστίνος.
Greek Orthodox Convent, Nablus. Tηλ. 09/237 5123

18. Εν Κάρακ, Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου

       Ηγούμενος: ο Αρχιμανδρίτης Δαμιανός. Τηλ. 962/7/95185064
Εφημέριος: ο Ιερεύς π. Ιωάννης Χάνι Χαμάτι.

19. Εν Χάιφα, Ιερός Ναός Προφήτου Ηλιού.

       Ηγούμενος: ο Αρχιμανδρίτης Μελέτιος. Τηλ. 0544/628103.
Fax: 04/851 2541. Εφημέριος: ο Ιερεύς π. Δημήτριος Σάμρα.

20. Ιερά Μονή τών Ποιμένων εν Μπετσαχούρ.

       Μετόχιον τής Ιεράς Λαύρας τού Αγίου Σάββα
Προϊστάμενος: ο Αρχιμανδρίτης Ιγνάτιος. Τηλ. 02/277 3135

21. Εν Φχές καί Αλάλι,Ιεροί Ναοί Αγίου Γεωργίου καί Αγίου Ιακώβου τού Αδελφοθέου.
       Ηγούμενος: ο Αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος. Τηλ. 00962/6/531 1140 καί 00962/79/5892787.
Εφημέριοι: Οι Οικονόμοι π. Ηλιάς Σουές (τηλ. 00962/6/4729033, κιν. 00962/79/5/565131), π. Τζίριες Σμεράτ (τηλ. 079/5/562183) καί π. Ρωμανός Σαμάουϊ (τηλ. 00962/79/5/854465).

22. Πύργος Αγίου Σάββα.

       Επιστάτης: ο Αρχιμανδρίτης Νάρκισσος. Τηλ. 0522/509715
23. Ασκητήριον Αγίου Χαρίτωνος εν Άιν Φάρα.


ΙΕΡΑΙ ΜΟΝΑΙ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ ΕΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

1. Ιερά Μονή Αβραάμ.
Εφημέριοι, οι τού Παναγίου Τάφου.

2. Ιερά Μονή Αγίου Χαραλάμπους.

Επιστάτρια: η Μοχαχή Άννα. Τηλ 0542/581575

3. Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου.

Ηγούμενος: ο Αρχιμανδρίτης Θεοφάνης. Τηλ. 0545/570856

4. Ιερά Μονή Αρχαγγέλων.

Ηγούμενος: ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος.

5. Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου.

Ηγούμενος: ο Αρχιμανδρίτης Αριστόβουλος. Τηλ. 0545/556461

6. Ιερά Μονή Αγίων Θεοδώρων.

Επιστάτης: ο Αρχιμανδρίτης Αλέξιος. Τηλ. 0547/467384.

7. Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Εβραϊκής.

Ηγούμενος: ο Αρχιμανδρίτης Στέφανος. Τηλ. 0544/263240

8. Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Νοσοκομείου

Ηγουμένη: η Μοναχή Πανσέμνη. τηλ 02/6277176 και 02/6286471.

9. Ιερά Μονή Αγίου Βασιλείου.

Ηγούμενος: ο Αρχιμανδρίτης Κελαδίων, Γέρων Καμαράσης

10. Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης.

       Επιστάτης: ο Μοναχός Φώτιος

11. Ιερά Μονή Αγίου Σπυρίδωνος.

Ηγούμενος: ο Ιερομόναχος Νικόδημος. Τηλ. 02/6278577 και 0544/278514.

12. Ιερά Μονή Αγίου Νικοδήμου.

Επιστάτης: ο Ιεροδιάκονος Μακάριος. Τηλ. 02/626 0287

13. Ιερά Μονή Πραιτωρίου.

Ηγούμενος: ο Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος. Τηλ. 02/628 5143 καί 0544/282390.

14. Ιερά Μονή Αγίας Άννης.

Ηγούμενος: ο Αρχιμανδρίτης Πορφύριος. Τηλ. 02/628 6892

15. Ιερά Μονή Αγίου Συμεών εις Καταμόνας.

Ηγούμενος: ο Αρχιμανδρίτης Θεοδώρητος. Τηλ. 02/679 0477

16. Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού.

Ηγούμενος: ο Αρχιμανδρίτης Κλαύδιος. Τηλ. 0522/215144

17. Ιερά Μονή Αγίου Ονουφρίου.
Ηγουμένη: η Μοναχή Παϊσία. Τηλ. 0505/315530

18. Ιερά Μονή Αγίας Σιών.

       Ένθα στεγάζεται η Πατριαρχική Σχολή. Ηγούμενος ο εκάστοτε Σχολάρχης (τανύν ο Μον. Φώτιος). Τηλ. 02/671 9773

19. Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου.

Ηγούμενος: - Τηλ. 02/628 4236

20. Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος.

Ηγουμένη: η Μοναχή Χαριτίνη. Τηλ. 02/628 0684

21. Ιερά Μονή Αναλήψεως.

Ηγούμενος: ο Αρχιμανδρίτης Ιωακείμ. Τηλ. 02/627 7438

22. Ιερά Μονή Αγίου Μοδέστου

Υπεύθυνος: ο Διάκονος Αθανάσιος 0547/638104.

Γυναικείαι:
1. Ιερά Μονή Μεγάλης Παναγίας.
Ηγουμένη: η Μοναχή Νυμφοδώρα. Τηλ. 02/627 4426

2. Ιερά Μονή Αγίου Ευθυμίου.

Ηγουμένη: η Μοναχή Χριστονύμφη. Τηλ. 02/627 7121

3. Ιερά Μονή Παναγίας Σεϊδανάγιας.

Ηγουμένη: η Μοναχή Σεραφείμα. τηλ. 02/6285356 και 0544/364157.
ΠΗΓΗ: http://www.impantokratoros.gr/D9910357.el.aspx


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails

ΣΥΝ ΘΕῼ: 1ο) 13ήμερο προσκύνημα στους Αγίους Τόπους - Ιορδανία - Σινά. 2ο)12ημ. προσκύνημα Αίγυπτο – Σινά - Άγιοι Τόποι, της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ: ΧΩΡΗΒ TRAVEL , ΤΗΛ: 2310-345330, 342240 ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ).


13ήμερο προσκύνημα στους Αγίους Τόπους
Ιορδανία - Σινά

1η ημ. 23/8/10 Δευτέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΤΕΛ ΑΒΙΒ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στις 21:30 το βράδυ και αναχώρηση με πτήση της Aegean μέσω Αθηνών για Τελ Αβίβ.

2η ημ. 24/08/10 Τρίτη: ΛΥΔΑ-ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ
Άφιξη τα ξημερώματα, επιβίβαση στο πούλμαν. Προσκύνημα στον Άγιο Γεώργιο στην Λύδα και στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς την Τιβεριάδα. Αγιασμός στον Ιορδάνη ποταμό. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ξεκούραση.
1η διανυκτέρευση στην Τιβεριάδα
3η ημ. 25/08/10 Τετάρτη: ΝΑΖΑΡΕΤ-ΚΑΝΑ - ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ - ΟΡΟΣ ΘΑΒΩΡ
Επισκεπτόμαστε και προσκυνούμε τους τόπους γύρω από την λίμνη: Όρος Μακαρισμών, Καπερναούμ, Ναός των Αγ. Αποστόλων. Συνεχίζουμε με κατεύθυνση την πόλη της Ναζαρέτ (προσκύνημα στο τόπο του Ευαγγελισμού), την Κανά (πρώτο θαύμα του Κυρίου). Επόμενος σταθμός το Όρος Θαβώρ (Μεταμόρφωση του Κυρίου).
2η διανυκτέρευση στην Τιβεριάδα
4η ημ. 26/08/10 Πέμπτη: ΙΟΡΔΑΝΙΑ – ΓΕΡΑΣΑ - ΑΜΜΑΝ
Αναχώρηση για σύνορα Ισραήλ-Ιορδανίας. Μετά τα διαδικαστικά φθάνουμε στα Γέρασα όπου θα επισκεφθούμε την Αρχαία Δεκάπολη. Συνεχίζουμε για το Αμμάν. Επίσκεψη στη Σιταντέλα με τα ερείπια του ναού και το ρωμαϊκό θέατρο.
3η διανυκτέρευση στο Αμμάν
5η ημ. 27/08/10 Παρασκευή: ΑΜΜΑΝ - ΠΕΤΡΑ
Πρωινή αναχώρηση για το όρος Νέμπο από όπου ο Μωϋσής αντίκρυσε τη Γη της Επαγγελίας. Επίσκεψη στο Ναό του Αγίου Γεωργίου στη Μανταμπά. Συνεχίζουμε για την Πέτρα, όπου θα γνωρίσουμε τον αρχαιολογικό χώρο που είναι μοναδικός στον κόσμο, αφού όλα σχεδόν τα μνημεία είναι σκαλισμένα σε βράχους.
4η διανυκτέρευση στην Πέτρα
6η ημ. 28/08/10 Σάββατο: ΑΚΑΜΠΑ-ΝΟΥΕΜΠΑ-ΣΙΝΑ
Αναχώρηση για την Άκαμπα από όπου θα πάρουμε το πλοίο για την Νουέμπα. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και μεταφορά στη Μονή Αγίας Αικατερίνας στο Σινά. Αργά το βράδυ ανάβαση στο Όρος Χωρήβ (προαιρετικά).
5η διανυκτέρευση στην Ι. Μονή Αγ. Αικατερίνης
7η ημ. 29/08/10 Κυριακή: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
Θεία Λειτουργία το πρωί στο Ναό της Μονής και στη συνέχεια προσκύνηση των Ιερών λειψάνων της Αγ. Αικατερίνης. Ξενάγηση εντός και πέριξ της Μονής.
6η διανυκτέρευση στην Ι. Μονή Αγ. Αικατερίνης

8η ημ. 30/08/10 Δευτέρα: ΣΙΝΑ – ΝΕΚΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ- ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
Αναχώρηση για τα σύνορα Αιγύπτου-Ισραήλ. Μετά τη διέλευση των συνόρων και τις καθιερωμένες στάσεις, άφιξη στην Ιερουσαλήμ
7η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
9η ημ. 31/08/10 Τρίτη: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΟΛΕΩΣ
Προσκυνήματα εντός της Αγ. Πόλεως, στο Ναό της Αναστάσεως, όπου θα προσκυνήσουμε τον Πανάγιο Τάφο, το Φρικτό Γολγοθά, την Αποκαθήλωση και την Εύρεση του Τιμίου Σταυρού. Βαδίζοντας στην οδό του Μαρτυρίου θα προσκυνήσουμε στο Πραιτώριο (φυλακή του Χριστού).
διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
10η ημ. 01/09/10 Τετάρτη: ΒΗΘΛΕΕΜ –ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΚΑΤΑΜΟΝΑΣ
Aναχώρηση για την Βηθλεέμ όπου θα προσκυνήσουμε το Σπήλαιο της Γεννήσεως, το χωριό των ποιμένων, την Μονή του Αγίου Θεοδοσίου τη Μονή του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου. Επιστρέφοντας στην Ιερουσαλήμ θα προσκυνήσουμε στη Μονή Τιμίου Σταυρού και στο Καταμόνας (Μονή Αγ. Συμεών του Θεοδόχου).
διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
11η ημ. 02/09/10 Πέμπτη: ΙΕΡΙΧΩ – ΟΡΟΣ ΕΛΑΙΩΝ – ΒΗΘΑΝΙΑ
Αναχώρηση για την έρημο της Ιουδαίας. Προσκύνημα στο Σαραντάριο Όρος, τις Ιερές Μονές του Προφήτου Ελισσαίου, του Αγ. Γερασίμου Ιορδανίτου. Επιστρέφοντας στην Ιερουσαλήμ προσκύνημα στη Βηθανία, στη Μονή της Αγ. Μάρθας και Μαρίας και στο Όρος των Ελαιών από όπου ανελήφθη ο Κύριος. Στη Γεθσημανή, θα προσκυνήσουμε στον τάφο της Παναγίας και στον βράχο της αγωνίας.
10η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
12η ημ. 03/09/10 Παρασκευή: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ
Πιθανή επίσκεψη στο Πατριαρχείο. Συνεχίζουμε για το λόφο Σιών για να επισκεφθούμε το Υπερώο και το σπίτι του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου. Η υπόλοιπη ημέρα ελεύθερη για ατομικά προσκυνήματα και αγορά.
11η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
13η ημ. 04/09/10 Σάββατο: ΤΕΛ ΑΒΙΒ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Εκκίνηση για το αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ και αναχώρηση με πτήση της Aegean Air. Άφιξη το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη μέσω Αθηνών.
j0239055


ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1430 €
Διαφορά μονόκλινου: 320 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
*Αεροπορικά εισιτήρια Θεσ/νικη - Αθήνα – Τελ Αβίβ – Αθήνα - Θεσσαλονίκη
*Φόροι αεροδρομίων
*Φόροι συνόρων (Ισραήλ -Ιορδανίας– Αιγύπτου)
*Το φόρο εισόδου στο Σινά
*Την βίζα της Ιορδανίας
* Το πλοίο από Άκαμπα – Νουέμπα.
*Μετακινήσεις και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα με τοπικά λεωφορεία.
*Τις (2) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στην Τιβεριάδα με πρωινό και ένα γεύμα.
*Τις (5) διανυκτερεύσεις στην Ιερουσαλήμ σε ξενοδοχείο 3* superior με πρωινό και ένα γεύμα.
*Τις (2) διανυκτερεύσεις στο Αμμάν και την Πέτρα σε ξενοδοχεία 4* με πρωινό και ένα γεύμα.
*Τις (2) διανυκτερεύσεις στους ξενώνες της Ι. Μ. της Αγ. Αικατερίνης με πρωινό και ένα γεύμα.
*Την ανάβαση στο Όρος Θαβώρ με ταξί.
*Τα μικρά λεωφορεία για τον Αγ. Σάββα.
*Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
*Συνοδό αρχηγό του γραφείου μας.
*Φιλοδωρήματα οδηγών - σερβιτόρων – αχθοφόρων κ.λ.π.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
*Ό,τι αναφέρεται σαν προαιρετικό.
*Επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
$ Τα προγράμματα έχουν καταρτισθεί με βάση τις ισχύουσες τιμές και δρομολόγια ( 13/04/2010).
Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής θα υπάρξει ανάλογη αναπροσαρμογή.
$Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιείται κατά την κρίση του αρχηγού όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για
την καλύτερη διεξαγωγή του.
$Σε περίπτωση που για λόγους ανεξάρτητους της θέλησής μας δεν μας επιτραπεί η είσοδος σε κάποια
από τα προσκυνήματα (π.χ. στη Βηθλεέμ, Ιεριχώ) το γραφείο μας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.
$ Σας συνιστούμε να ε ν ε ρ γ ή σ τ ε ε γ κ α ί ρ ως για την έκδοση των διαβατηρίων σας.

$Η δήλωση συμμετοχής θεωρείται έγκυρη εφόσον καταβληθεί προκαταβολή 400 € έως τις 15/06/2010 και εξόφληση έως 08/08/2010 στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : 30953207
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : 5227-014562594
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : 239/750744-53
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ : 714-002101-056770 EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ : 0026-0520-13-0100012959


12ημ. προσκύνημα

Αίγυπτο – Σινά - Άγιοι Τόποι

της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού1η ημ. 21/9 /10 Τρίτη: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ - ΚΑΙΡΟ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο Μακεδονία στις 08:00 π.μ και με πτήση της Aegean Air μέσω Αθηνών άφιξη στο Κάιρο. Επιβίβαση στο πούλμαν και μεταφορά στις Πυραμίδες και την Σφίγγα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση και ξεκούραση.
1η διανυκτέρευση στο Κάιρο

2η ημ. 22/9/10 Τετάρτη: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την Αλεξάνδρεια όπου θα επισκεφθούμε το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο και τον Ιερό Ναό του Αγ. Σάββα. Στη συνέχεια διανύοντας την πανέμορφη παραλία της Αλεξάνδρειας παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής για το Κάιρο.
2η διανυκτέρευση στο Κάιρο

3η ημ. 23/9/10 Πέμπτη: ΚΑΪΡΟ – ΣΙΝΑ
Μεταφορά στο Ναό του Αγ. Γεωργίου στο παλαιό Κάιρο. Αναχώρηση και μέσω της διώρυγας του Σουέζ περνάμε στη χερσόνησο του Σινά με προορισμό την Ιερά Μονή της Αγ. Αικατερίνης. Καθοδόν προσκύνημα στο Σιναϊτικό μετόχι στην όαση της Φαράν. Άφιξη - τακτοποίηση δείπνο και διανυκτέρευση. Τα μεσάνυχτα προαιρετική ανάβαση στην αγία κορυφή (Όρος Χωρήβ).
3η διανυκτέρευση στο Σινά

4η ημ. 24/9/10 Παρασκευή: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
Θεία Λειτουργία για όσους παραμείνουν στη μονή. Στη συνέχεια θα προσκυνήσουμε τα άγια λείψανα της Αγ. Αικατερίνης και θα ξεναγηθούμε εντός και πέριξ της Μονής.
4η διανυκτέρευση στο Σινά

5η ημ. 25/9/10 Σάββατο: ΣΙΝΑ - ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
Αναχώρηση για τα σύνορα Αιγύπτου – Ισραήλ. Καθοδόν στάση στη Νεκρά Θάλασσα. Άφιξη στην Ιερουσαλήμ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
5η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ
6η ημ. 26/9/10 Κυριακή: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΟΛΗΣ
Προσκύνημα εντός του Ναού της Αναστάσεως (Πανάγιο Τάφο, Φρικτό Γολγοθά, Αποκαθήλωση, Εύρεση Τιμίου Σταυρού). Παίρνοντας την οδό του μαρτυρίου προσκύνημα στο Πραιτώριο (φυλακή του Κυρίου μας), στο Λιθόστρωτο, στο σπίτι των Αγ. Ιωακείμ και Άννης. Το απόγευμα θα παρακολουθήσουμε τον εσπερινό του Τιμίου Σταυρού στο Ναό της Αναστάσεως.
6η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

7η ημ. 27/9/10 Δευτέρα: ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ : ΙΕΡΙΧΩ-ΟΡΟΣ ΕΛΑΙΩΝ
Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στο ναό της Αναστάσεως. Αναχώρηση για την Ιεριχώ όπου θα προσκυνήσουμε στο Σαραντάριο Όρος, στις Μονές του Προφήτου Ελισαίου, του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου. Ανεβαίνοντας προς τα Ιεροσόλυμα προσκύνημα στη Βηθανία, στη Μονή της Αγίας Μάρθας και Μαρίας, στο Όρος των Ελαιών όπου θα προσκυνήσουμε στο Ναό της Αναλήψεως. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στη Γεθσημανή όπου θα προσκυνήσουμε τον τάφο της Παναγίας και το βράχο της Αγωνίας. 7η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

8η ημ. 28/9/10 Τρίτη: ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ – ΘΑΒΩΡ - ΚΑΝΑ - ΝΑΖΑΡΕΤ
Στη συνέχεια αναχωρούμε για το Όρος Θαβώρ όπου έγινε η Μεταμόρφωση του Κυρίου μας, τη Ναζαρέτ (προσκύνημα στον τόπο του Ευαγγελισμού) και την Κανά (το πρώτο θαύμα του Κυρίου μας). Επισκεπτόμαστε και προσκυνούμε τους τόπους γύρω από την λίμνη της Τιβεριάδας: Όρος των Μακαρισμών, Καπερναούμ. Τέλος στον Ιορδάνη ποταμό(αγιασμός των υδάτων). Επιστροφή στην Ιερουσαλήμ.
8η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

9η ημ. 29/9/10 Τετάρτη: ΒΗΘΛΕΕΜ –ΟΡΕΙΝΗ - ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Νωρίς το πρωί αναχωρούμε για τη Βηθλεέμ, όπου θα προσκυνήσουμε το σπήλαιο της Γεννήσεως. Επίσης προσκύνημα στο χωριό των ποιμένων, στην Ιερά Μονή του Αγ. Θεοδοσίου και στη Μονή του Αγ. Σάββα. Στη συνέχεια προσκύνημα στην Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού , στο Κατά Μόνας (Μονή Αγ. Συμεών του Θεοδόχου) και τέλος στην Ορεινή(σπίτι Αγίου Ιωάννου Προδρόμου).
9η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

10η ημ. 30/9/10 Πέμπτη: ΦΡΕΑΡ ΙΑΚΩΒ
Αναχώρηση για προσκύνημα στο φρέαρ του Ιακώβ, όπου μαρτύρησε το 1979 ο πατήρ Φιλούμενος. Σήμερα στον Ιερό Ναό φυλάσσετε το σκήνωμα του.
10η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

11η ημ. 01/10/10 Παρασκευή: ΣΙΩΝ
Επίσκεψη στην Σιών, όπου βρίσκεται το Υπερώο και το σπίτι του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου. Η υπόλοιπη ημέρα ελεύθερη για ατομικά προσκυνήματα και αγορά.
11η διανυκτέρευση στην Ιερουσαλήμ

12η ημ. 02/10/10 Σάββατο: ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αναχώρηση με πτήση της Aegean Air τα ξημερώματα για Αθήνα. Άφιξη στη Θεσσαλονίκη νωρίς το πρωί.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1260 € το άτομο
Διαφορά μονόκλινου: 290

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Τά αεροπορικά εισιτήρια Θεσ/νίκη –Αθήνα – Κάιρο - Τελ Αβίβ - Αθήνα - Θεσ/νίκη.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ: ΧΩΡΗΒ TRAVEL ,
ΤΗΛ: 2310-345330, 342240 ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

Ἐπισκέπτες ἀπό 3-1-10

free counters